BRS jest pracownią architektoniczno-graficzną z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatniej dekady biuro pracowało nad kilkoma projektami architektonicznymi i graficznymi. Skupiając się na architekturze pracownia zajmowała się różnymi aspektami polskiego krajobrazu: wysokie góry, wiejskie niziny, miejskie aglomeracje. Koncentrując się na grafice biuro pracowało nad różnymi ujęciami grafiki użytkowej: identyfikacja wizualna, materiały drukowane, strony internetowe.

Pracownia korzysta z interdyscyplinarnych metod myślenia i pracy. Dzięki temu powstała seria małych i średnich projektów zarówno architektonicznych jaki graficznych. Projektów architektonicznych, w których architektura, konstrukcja i krajobraz przenikają się na wzajem i są spójną całością. Projektów graficznych, gdzie informacja i rysunek stanowią integralną kompozycję.

kontakt:
kom: 605 820 742
mail: pracownia@borysuje.pl
facebook: link
linkedin: link

BRS jest pracownią architektoniczno-graficzną z siedzibą w Warszawie. W ciągu ostatniej dekady biuro pracowało nad kilkoma projektami architektonicznymi i graficznymi. Skupiając się na architekturze pracownia zajmowała się różnymi aspektami polskiego krajobrazu: wysokie góry, wiejskie niziny, miejskie aglomeracje. Koncentrując się na grafice biuro pracowało nad różnymi ujęciami grafiki użytkowej: identyfikacja wizualna, materiały drukowane, strony internetowe.

Pracownia korzysta z interdyscyplinarnych metod myślenia i pracy. Dzięki temu powstała seria małych i średnich projektów zarówno architektonicznych jaki graficznych. Projektów architektonicznych, w których architektura, konstrukcja i krajobraz przenikają się na wzajem i są spójną całością. Projektów graficznych, gdzie informacja i rysunek stanowią integralną kompozycję.

kontakt:
kom: 605 820 742
mail: pracownia@borysuje.pl
facebook: link
linkedin: link